Anna Chojnecka – Kościów

Pedagog, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień. Jest w trakcie certyfikacji psychoterapeuty behawioralno-poznawczego. W swojej pracy specjalizuje się w pomocy osobom uzależnionym (alkohol, narkotyki, uzależnienia behawioralne), współuzależnionym oraz DDA (dorosłym dzieciom alkoholików). Zajmuje się pomocą w sytuacjach kryzysowych, nauką radzenia sobie z emocjami (w tym lekiem, stresem, sękiem, złością, wstydem), odbudowaniem poczucia własnej wartości oraz komunikacją interpersonalną.  Prowadzi grupę wsparcia, autorską “grupę uczuć”, profilaktykę  uzależnień oraz edukację z zakresu HIV/AIDS. Dzięki 10-letniemu doświadczeniu w pracy w stacjonarnym ośrodku leczenia uzależnień, poznała mechanizmy jak dokładnie działają mechanizmy uzależnienia oraz wie, jakimi metodami warto pracować, aby indywidualnie dostosować program terapii i skutecznie pomóc człowiekowi, którego to dotyczy.