Formy Wsparcia

W Centrum Radzenia Sobie z Emocjami oferujemy następujące formy wsparcia:

 

Hipnoterapia/Sesje Indywidualnej Zmiany

Formy pracy z podświadomością pozwalające wykorzystać stan głębokiej koncentracji na swoim wnętrzu. Pozwala to w krótkim czasie wprowadzić oczekiwane zmiany, których dany człowiek oczekuje w swoim życiu. 

Hipnoza jest naturalnym stanem umysłu każdego człowieka. Podczas sesji hipnoterapii osoba pozostaje świadoma tego, co się dzieje, wszystko normalnie słyszy i komunikuje się werbalnie z terapeutą.  Może w każdej chwili otworzyĆ oczy i przerwać proces, jeśli coś byłoby niezgodne z jej wartościami i przekonaniami. Terapeuta nie ma możliwości narzucić czegokolwiek klientowi, ponieważ to on ma największy wpływ sam na siebie. 

Sesja Indywidualnej Zmiany to forma pracy łącząca różne metody dopasowane do potrzeb odbiorcy na danym spotkaniu. Podobnie jak w hipnozie, tutaj także wykorzystywane są m.in. metody głębokiej pracy z podświadomością (np. elementy hipnoterapii, wizualizacje, medytacje). Ta forma jest wykorzystywana u osób, które obawiają się głębokiego stanu hipnozy, a pomimo to są ciekawe pracy z podświadomością.

Praca z  podświadomością wskazana jest m.in. u osób, które:
– nie radzą sobie z emocjami w zyciu prywatnym i zawodowym (np. stresem, lękiem, bezsilnością, bezradnością, żalem, złością, zazdrością),
– chcą mieć dostęp do eybranych emocji niemal na “zawołanie”,
– doświadczają stanów lękowych,
– chcą na poziomie emocjonalnym zdystanswać się do wydarzeń z przeszłości,
– chcą wzmocnić/odbudować poczucie własnej wartości i pewności siebie,
– chcą mieć większy wpływ na siebie, swój sposób myślenia, reakcje, zachowania,
– doświadczają stanów depresyjnych,
– mają za sobą różnego rodzaju traumy (np. śmierć bliskich, wypadek, molestowanie i inne),
– doświadczyły przemocy fizycznej/psychicznej,
– chcą zerwać z uzależnieniami/nałogami,
– chcą zmienić swoje reakcje/zachowania/nawyki,
– pragną mieć dostęp do wewnętrznego spokoju i radości w codziennym życiu,
– chcą odbudować swoją wewnętrzną siłę,
– chcą uwolnić się od wewnętrznych blokad,
– chcą pokochać siebie i realizować własne marzenia.

Sesje hipnoterapii są prowadzone w formie stacjonarnej w gabinecie (Kielce) lub online. 
Czas spotkania  60 – 150 minut (w zależności od tego, jak przebiega proces i jaka jest potrzeba).
Inwestycja: 1 sesja – 450 zł, 3 sesje – 1050 zł.

Prowadząca: Karolina Mikulko

Coaching

Coaching to forma pracy oparta na rozmowie i bazie pytań, które mają za zadanie lepiej zrozumieć siebie/swoje zachowania, pobudzić do myślenia i wyciągnięcia samodzielnych wniosków. Zadaniem Coacha nie jest doradzanie, a pomoc w samodzielnym odnalezieniu własnej drogi.  

Kierowany jest do osób, które:
– chcą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne,
– chcą lepiej poznać siebie i swoje wartości,
– chcą samodzielnie i świadomie zacząc wprowadzać zmiany we własnym życiu,
– chcą skuteczniej sobie radzić z pojawiającymi się wyzwaniami, 
– chcą odnaleźć, poznać i/lub wzmocnić swoje mocne strony, 
– chcą wzmocnić swoją motywcję,
– inne.   

Coaching to proces, który daje możliwość wyznaczania sobie konkretnych celów do osiągnięcia, na których człowiekowi zależy (zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym) oraz nakierowuje na konkretną drogę, umożliwiającą ich osiągnięcie.

Sesje Coachingu oparte są przede wszystkim na rozmowie, bez wykorzystywania form pracy stosowanych w Sesjach Indywidualnych ani w Hipnoterapii.

Sesje coachingowe dostępne są w formie stacjonarnej jak i online.
Czas spotkania: 60 minut. 

Inwestycja: 1 sesja – 300 zł, 3 sesje – 800 zł, 5 sesji – 1000 zł.

Prowadząca: Karolina Mikulko

Trening Radzenia Sobie z Emocjami

Trening Radzenia Sobie z Emocjami – pozwala na lepsze poznanie siebie, swoich reakcji i zachowań emocjonalnych. Podczas treningu radzenia sobie z emocjami klient uczy się nazywać swoje emocje, zauważać je, identyfikować w swoim ciele oraz zamieniać na takie emocje, jakich potrzebuje  w określonych sytuacjach. 

Celem treningu jest nauczenie obserwacji siebie oraz nabycie umiejętności świadomego zarządzania pojawiającymi się emocjami. Osoba kończąca trening potrafi nazywać swoje emocje, zauważać je w swoim ciele oraz sama decydować jak chce się zachować i reagować pomimo tego, co odczuwa w danej chwili.

Sesje te zalecane są u osób, które:
– nie potrafią nazywać swoich emocji,
– reagują automatycznie pod wpływem emocji,
– chcą mieć większy wpływ na siebie,
– zależy im, aby móc decydować o swoich reakcjach emocjonalnych,
– chcą nauczyć się nowych reakcji i zachowań pomimo pojawiających sie emocji,
– obawiają się pracy z podświadomością i chcą pracować nad swoimi emocjami w sposób świadomy,
– szukają sposobu lepszego zarządzania swoimi emocjami.

Trening radzenia sobie z emocjami najczęściej wymaga 5-10 spotkań indywidualnych.

Sesje są prowadzone w formie stacjonarnej w gabinecie (Kielce) lub online.

Czas spotkania 60 minut.
Inwestycja: 1 sesja – 300 zł, 3 sesje – 800 zł,  5 sesji – 1000 zł 

 Prowadząca: Karolina Mikulko

Wsparcie Rodzin i Par

Forma pracy wykorzystująca elementy coachingu, terapii poznawczo-behawioralnej, systemowej oraz skoncentrowanej na rozwiązaniach. Kierowana do rodzin i par, w której pojawiają się powracające konflikty i nieporozumienia. Jej celem jest pobudzenie do zmiany w zachowaniu, sposobie myślenia, podejścia do siebie i członków rodziny. Wsparcie rodzin i par może odbywać się jednocześnie dla całej rodziny np. rodziców i dzieci, lub indywidualnie dla każdego z członków – w zależności od sytuacji forma ta zostaje dopasowana do potrzeb rodziny/związku.

Wsparcie rodzin i par wskazane jest w sytuacjach, gdy:
– w rodzinie pojawiają się problemy i konflikty, a jej członkowie nie są w stanie samodzielnie ich rozwiązać,
– brak jest wzajemnego zrozumenia między jej członkami,
– jeden z członków rodziny chce w pełni kontrolować pozostałych,
– brak jest zrozumiena w relacji rodzic-dziecko,
– osoby w rodzinie nie radzą sobie z sytuacja kryzysową, jakiej rodzina doświadcza, 
– dochodzi do zwiększenia dystansu między członkami rodziny,
– brak jest bliskości oraz jest brak umiejętności okazywania uczuć i emocji w rodzinie,
– pojawiają sie inne sytuacje, z którymi rodzina lub jej poszczególni członkowie nie są w stanie sobie poradzić. 

Czas spotkania  60 minut.

Inwestycja: 1 spotkanie – 300 zł, 3 spotkania – 800 zł, 5 spotkań – 1000 zł.

Prowadząca: Karolina Mikulko