Formy Wsparcia

W Centrum Radzenia Sobie z Emocjami oferujemy następujące formy wsparcia:

 

Hipnoterapia

Formy pracy z podświadomością pozwalające wykorzystać stan głębokiej koncentracji na swoim wnętrzu. Pozwala to w krótkim czasie wprowadzić oczekiwane zmiany, których dany człowiek oczekuje w swoim życiu. 

Hipnoza jest naturalnym stanem umysłu każdego człowieka. Podczas sesji hipnoterapii osoba pozostaje świadoma tego, co się dzieje, wszystko normalnie słyszy i komunikuje się werbalnie z terapeutą.  Może w każdej chwili otworzyć oczy i przerwać proces, jeśli coś byłoby niezgodne z jej wartościami i przekonaniami. Terapeuta nie ma możliwości narzucić czegokolwiek klientowi, ponieważ to on ma największy wpływ sam na siebie i w trakcie hipnozy osoba hipnotyzowana ma sama nad sobą największą kontrolę. 

Hipnoterapia wskazana jest m.in. u osób, które:
– nie radzą sobie z emocjami w zyciu prywatnym i zawodowym (np. stresem, lękiem, bezsilnością, bezradnością, żalem, złością, zazdrością),
– doświadczają stanów lękowych,
– chcą na poziomie emocjonalnym zdystansować się do wydarzeń z przeszłości,
– chcą wzmocnić/odbudować poczucie własnej wartości i pewności siebie,
– chcą mieć większy wpływ na siebie, swój sposób myślenia, reakcje, zachowania,
– doświadczają stanów depresyjnych,
– mają za sobą różnego rodzaju traumy (np. śmierć bliskich, wypadek, molestowanie i inne),
– doświadczyły przemocy fizycznej/psychicznej,
– chcą zerwać z uzależnieniami/nałogami,
– chcą zmienić swoje reakcje/zachowania/nawyki,
– pragną mieć dostęp do wewnętrznego spokoju i radości w codziennym życiu,
– chcą odbudować swoją wewnętrzną siłę,
– chcą uwolnić się od wewnętrznych blokad,
– chcą pokochać siebie i realizować własne marzenia,
– borykają się z zaburzeniami psychosomatycznymi.

Sesje hipnoterapii są prowadzone w formie stacjonarnej w gabinecie (Kielce) lub online. 
Czas spotkania  60 – 180 minut (w zależności od tego, jak przebiega proces i jaka jest potrzeba).
Inwestycja: 1 sesja – 600 zł, 3 sesje – 1400 zł.

Prowadząca: Karolina Mikulko


Trening Radzenia Sobie z Emocjami

Trening Radzenia Sobie z Emocjami jak – pozwala na lepsze poznanie siebie, swoich reakcji i zachowań emocjonalnych. Podczas treningu radzenia sobie z emocjami klient uczy się nazywać swoje emocje, zauważać je, identyfikować w swoim ciele oraz zamieniać na takie emocje, jakich potrzebuje  w określonych sytuacjach. W ramach TRSzE wykorzystywane są elementy pracy z podświadomością, coachingu, nlp, wizualizacji, medytacji oraz terapii poznawczo-behawioralnej.

Celem jest nauczenie obserwacji siebie oraz nabycie umiejętności świadomego zarządzania pojawiającymi się emocjami. Osoba kończąca trening potrafi nazywać swoje emocje, zauważać je w swoim ciele oraz sama decydować jak chce się zachować i reagować pomimo tego, co odczuwa w danej chwili.

Sesje te zalecane są u osób, które:
– nie potrafią nazywać swoich emocji,
– reagują automatycznie pod wpływem emocji,
– chcą mieć większy wpływ na siebie,
– zależy im, aby móc decydować o swoich reakcjach emocjonalnych,
– chcą nauczyć się nowych reakcji i zachowań pomimo pojawiających sie emocji,
– obawiają się pracy z podświadomością i chcą pracować nad swoimi emocjami w sposób świadomy,
– szukają sposobu lepszego zarządzania swoimi emocjami.

Trening radzenia sobie z emocjami najczęściej wymaga 5-10 spotkań indywidualnych.

Sesje są prowadzone w formie stacjonarnej w gabinecie (Kielce) lub online.

Czas spotkania 60 – 90 minut.
Inwestycja: 1 sesja – 350 zł, 3 sesje – 850 zł

Uwaga! Prowadzony jest także trening radzenia sobie z emocjami dla dzieci i młodzieży. Wówczas trwa on 45-60 minut, jedna sesja wówczas to 250 zł, a pakiet 4 sesji – 800 zł.

 Prowadząca: Karolina Mikulko


 

Coaching

Coaching to forma pracy oparta na rozmowie i bazie pytań, które mają za zadanie lepiej zrozumieć siebie/swoje zachowania, pobudzić do myślenia i wyciągnięcia samodzielnych wniosków. Zadaniem Coacha nie jest doradzanie, a pomoc w samodzielnym odnalezieniu własnej drogi.  

Kierowany jest do osób, które:
– chcą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne,
– chcą lepiej poznać siebie i swoje wartości,
– chcą samodzielnie i świadomie zacząc wprowadzać zmiany we własnym życiu,
– chcą skuteczniej sobie radzić z pojawiającymi się wyzwaniami, 
– chcą odnaleźć, poznać i/lub wzmocnić swoje mocne strony, 
– chcą wzmocnić swoją motywcję,
– inne.   

Coaching to proces, który daje możliwość wyznaczania sobie konkretnych celów do osiągnięcia, na których człowiekowi zależy (zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym) oraz nakierowuje na konkretną drogę, umożliwiającą ich osiągnięcie.

Sesje Coachingu oparte są przede wszystkim na rozmowie, bez wykorzystywania form pracy stosowanych w Sesjach Indywidualnych ani w Hipnoterapii.

Sesje coachingowe dostępne są w formie stacjonarnej jak i online.
Czas spotkania: 60 minut. 

Inwestycja: 1 sesja – 300 zł, 3 sesje – 800 zł

Prowadząca: Karolina Mikulko


Wsparcie Rodzin i Par

Forma pracy wykorzystująca elementy coachingu, terapii poznawczo-behawioralnej, systemowej oraz skoncentrowanej na rozwiązaniach. Kierowana do rodzin i par, w której pojawiają się powracające konflikty i nieporozumienia. Jej celem jest pobudzenie do zmiany w zachowaniu, sposobie myślenia, podejścia do siebie i członków rodziny. Wsparcie rodzin i par może odbywać się jednocześnie dla całej rodziny np. rodziców i dzieci, lub indywidualnie dla każdego z członków – w zależności od sytuacji forma ta zostaje dopasowana do potrzeb rodziny/związku.

Wsparcie rodzin i par wskazane jest w sytuacjach, gdy:
– w rodzinie pojawiają się problemy i konflikty, a jej członkowie nie są w stanie samodzielnie ich rozwiązać,
– brak jest wzajemnego zrozumenia między jej członkami,
– jeden z członków rodziny chce w pełni kontrolować pozostałych,
– brak jest zrozumiena w relacji rodzic-dziecko,
– osoby w rodzinie nie radzą sobie z sytuacja kryzysową, jakiej rodzina doświadcza, 
– dochodzi do zwiększenia dystansu między członkami rodziny,
– brak jest bliskości oraz jest brak umiejętności okazywania uczuć i emocji w rodzinie,
– pojawiają sie inne sytuacje, z którymi rodzina lub jej poszczególni członkowie nie są w stanie sobie poradzić. 

Czas spotkania  60 minut.

Inwestycja: 1 spotkanie – 300 zł, 3 spotkania – 800 zł

Prowadząca: Karolina Mikulk