Dla Firm

Oferowane rozwiązania dedykowane są przedsębiorcom, właścicielom firm i ich pracownikom.  Wspierają ich rozwój,  zwiększają efektywności oraz pomagają wytrwale dążyć do stawianych celów zawodowych. W zależności od założeń firmy i celu jaki chce ona ostatecznie osiągnąć, dopasowujemy formy pracy i wsparcia do indywidualnych potrzeb pracodawcy jak również do pracownika/zespołu.

Szkolenia Indywidualne i Grupowe

Szkolenia dla przedsiębiorców, właścicieli firm oraz ich pracowników prowadzone są indywidualnie lub grupowo. 

Proponujemy szkolenia z zakresu:
– inteligencji emocjonalnej/zarządzania emocjami w biznesie i sytuacjach zawodowych,
– radzenia sobie ze stresem,
– motywacji/automotywacji w biznesie i pracy zawodowej,
– wzmocnienia pewności siebie w biznesie i sytuacjach zawodowych,
– zapobieganiu i radzeniu sobie z wypaleniem zawodowym,
– bezkonfliktowej komunikacji w biznesie i pracy zawodowej,
– etycznej sprzedaży i obsługi klienta w formie bezpośredniej i telefonicznej.

Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb na wybranych stanowiskach. Dzięki temu uczestnicy mają możliwość poznać w formie praktycznej konkretne narzędzia i techniki otrzymane na szkoleniu oraz wiedzą jak z nich korzystać w swojej codziennej pracy.

Sesje Indywidualnego Rozwoju

Sesje Indywidualnego Rozwoju opierają się na indywidualnym dopasowaniu do potrzeb i łączeniu różnych form pracy takich jak elementy szkoleń indywidualanych, coachingu, pracy z podświadomością (np. hipnoterapii, medytacji), technik neurolingwistycznego programowania, psychologii procesu itp. 

Sesje te pozwalają:
– skutecznie zlikwidować wewnętrzne blokady, które dotąd hamowały w drodze do postawionych sobie celów zawodowych,
– przestać przejmować się opinią innych osób w pracy i  środowisku zawodowym,
– trwale wzmocnić poczucie własnej wartości, pewności siebie i inne cechy, które sa pożądane na wybranym stanowisku lub w wybranym obszarze zawodowym,
– przestać przenosić emocje z życia prywatnego do pracy zawodowego oraz z zawodowego do prywatnego,
– trwale zmienić swoje nawyki, reakcje i zachowania, które nie służą w pracy na takie, które będą wspierały w osiąganiu stawianych sobie celów,
– nauczyć się efektywnie planować swoją pracę i wdrażać w życie kolejne kroki prowadzące do ustalonych celów,
– nauczyć się stawiać czoła pojawiającym się wyzwaniom oraz radzić sobie z obawami, lękami i sytuacjami, z których mogłoby się wydawać, że nie ma wyjścia,
– nauczyć się obserwacji siebie i wyciągania wzmacniających wniosków z sytuacji, które nie przebiegły wg wcześniejszego planu.

Celem Sesji Indywidualnego Rozwoju jest rozwój swojej osobowości w sposób, który będzie sprzyjał własnej efektywności na zajmowanym stanowisku i uwolni od wszystkiego, co dotąd mogło wewnętrznie hamować w podejmowaniu określonych działań. 

Sesje te są dedykowane zarówno przedsiębiorcom, właścicielom firm, jak również pracownikom na wszelkich szczeblach zawodowych.

Coaching Kariery

Coaching Kariery jest to forma wsparcia, która pozwala:
– pomóc w wytyczeniu indywidualnej ścieżki rozwoju przedsiębiorcy/pracownika,
– wzmocnić i rozwinąć wybrane cechy, niezbędne na poszczególnych stanowiskach,
– pomóc w wytyczeniu konkretnej drogi do postawionego sobie celu zawodowego.

Podczas sesji wykorzystywane są metody i techniki, które pozwalają danej osobie odkryć i zacząć wykorzystywać ich własny potencjał związany z indywidualnymi predyspozycjami i umiejętnościami. 

Coaching kariery nie jest drogą, w której coach coś doradzi. Zamiast tego pomoże on odkryć co jest istotne dla osoby poddanej coachingowi kariery oraz nauczy ją zauważać wykorzystywać własne zasoby, których dotąd dana osoba mogła nawet nie zauważać.

Gównym celem tego typu wsparcia jest zwiększenie własnej skuteczności zawodowej oraz skuteczne planowanie i dążenie do stawianych sobie celów zawodowych.

Oferta Szkoleń, Sesji Indywidualnego Rozwoju oraz Coachingu Kariery dopasowywana jest indywidualnie do potrzeb firmy. 

Masz pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat proponowanych rozwiązań dla przedsiębiorców, właścicieli firm i ich pracowników? 

Zapraszamy do kontaktu pod numerem: 575 530 103.