Katarzyna Mikulko

Ukończyła studia na kierunku Pedagogika Specjalna: Edukacja Integracyjna i Włączająca oraz Psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna. Na co dzień pracuje jako pedagog specjalny. Specjalizuje się w prowadzeniu rewalidacji i terapii pedagogicznej m.in. dzieci z Autyzmem, Zespołem Aspergera. Jest także terapeutą ręki, terapeutą przez zabawę oraz trenerem umiejętności społecznych. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe.  W swojej pracy skupia się przede wszystkim na rozwijaniu nowych umiejętności dzieci, wyrównywaniu zaległości edukacyjnych oraz poprawie poziomu funkcjonowania dziecka w otaczającym je środowisku.