Wojciech Jałoszyński

Prowadzi psychoterapię krótkoterminową w modelu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR/PSR). Jest w trakcie certyfikacji psychoterapii uzależnień. Z wykształcenia pedagog resocjalizacji. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Regularnie  odbywa superwizję indywidualną oraz grupową.

Wojciech Jałoszyński posiada doświadczenie w pracy w Domu Pomocy Społecznej, w Domach Dziecka, na oddziałach leczenia uzależnień oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

 Pomaga osobom, których dotyczą: dolegliwości psychosomatyczne, różnego rodzaju fobie, ataki paniki, lęki, zaburzenia depresyjne, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, problemy związane z uzależnieniami oraz DDA. Pracuje z dziećmi i młodzieżą sprawiającymi trudności wychowawcze, z ich rodzicami oraz  dziećmi wykluczonymi z grupy rówieśniczej. Prowadzi life coaching,  interwencję kryzysową , pomaga osobom po wypadkach.  Wspiera także osoby LGBT+

W swojej pracy kieruje się szacunkiem do klienta, jego wartości, potrzeb i celów życiowych.