Forma wsparcia zalecana u osób, które:

  • nie radzą sobie z  emocjami w życiu prywatnym i zawodowym (np. stresem, lękiem, złością i innymi),
  • chcą zamknąć za sobą trudną przeszłość, różnego rodzaju traumy, straty bliskich (wypadki, rozstania),
  • doświadczyły lub doświadczają przemocy,
  • czują, że mają niskie poczucie własnej wartości i pewności siebie oraz chcą je wzmocnić/odbudować,
  • pragną mieć dostęp do wewnętrznego spokoju, radości i do swojej wewnętrznej siły w codziennym życiu,
  • chcą zmienić swoje nawyki i schematy automatycznych reakcji,
  • chcą odciąć się od wpływu opinii innych na ich życie,
  • chcą wprowadzić w swoim życiu i własnym zachowaniu zmiany, które pozwolą na budowanie dojrzałych relacji z drugim człowiekiem,
  • chcą uwolnić się od uzależnienia/nałogów,
  • inne (do konsultacji i sprawdzenia podczas rozmowy, czy jesteśmy w stanie pomóc).

Podczas sesji dopasowane zostają metody pracy do indywidualnych potrzeb człowieka. Dzięki temu pozwalają w krótkim czasie (najczęściej kilku sesji) uzyskać niesamowite efekty i trwałą zmianę w codziennym życiu.

Podczas transformacji wykorzystywane są m.in. metody głębokiej pracy z podświadomością (np.  wizualizacje, medytacje), metody z zakresu neurolingwistycznego programowania oraz metody pracy coachingowej.

Czas sesji: 60 – 90 minut (w zależności od tego, jak przebiega spotkanie i jaka jest potrzeba)
Forma sesji:
gabinet lub online
Prowadząca:  Karolina Mikulko