Coaching kierowany jest do osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności interpersonalne oraz lepiej poznać siebie i swoje wartości. Pozwala on skuteczniej sobie radzić z pojawiającymi się wyzwaniami, wzmocnić swoje poczucie wartości i pewności siebie. Umożliwia on odszukanie drogi i zasobów, które pomogą mu lepiej zrozumieć siebie, swoje reakcje i zachowania. Coaching to proces pozwalający wzmocnić, zauważyć i docenić swoje mocne strony.  Daje on możliwość wyznaczania sobie konkretnych celów do osiągnięcia, na których człowiekowi zależy (zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym) oraz nakierowuje na konkretną drogę, umożliwiającą ich osiągnięcie.

Czas sesji: 60 minut
Forma sesji:
gabinet lub online
Prowadząca:  Karolina Mikulko