Manipulacja emocjonalna – jak ją rozpoznać?

Istnieje wiele jej form. Jest stosowana wśród członków rodzin, w związkach wśród znajomych.  Bywa, że ktoś tkwi w jakiejś relacji, w której nie czuje się komfortowo, a pomimo wszystko nie potrafi w niej wyjść ani zmienić swojego podejścia. Nawet, gdy wydaje się, że tego chce.  Przyczyną bywa często stosowanie manipulacji emocjonalnej, z której można nawet nie zdawać sprawy.

Oto 12 zachowań, które wskazują na stosowanie manipulacji emocjonalnych:

1. Regularne krytykowanie, umniejszanie i ubliżanie – manipulator wykorzystuje je, aby wzmocnić swoją pozycję w relacji z ofiarą oraz na spadek jej poczucia wartości, pewności siebie oraz zmiany postrzegania swojej osoby na niekorzyść.

2. Głaskanie po głowie/chwalenie – elementy wykorzystywane przez manipulatorów, w celu zbudowania zaufania u ofiary oraz uzyskania wpływu na podejmowane przez nią decyzje.

3. Izolowanie od innych ludzi – najczęściej łączy się z krytykowaniem rodziny i/lub znajomych ofiary i udowadnianiem, jak niewiele one znaczą. Przez to ofiara coraz rzadziej kontaktuje się i spotyka z bliskimi, a kontakt z nimi staje się mocno ograniczony.

4. Oskarżanie – dotyczy przerzucania winy i oskarżania ofiary o problemy i własne emocje, za które nie jest ona odpowiedzialna. Dzięki temu zmniejsza własna odpowiedzialność za określoną sytuację oraz za emocje, z którymi może sobie manipulator nie radzić. Tym samym zwiększa on także swój wpływ na zachowanie ofiary oraz przyczynia się do w niej poczucia winy.

5. Ignorowanie/karanie ciszą – wykorzystywane w celu umniejszenia, obniżenia poczucia wartości i wprowadzenia w poczucie winy ofiary w sytuacjach, gdy coś im się nie udało lub nie zrobiły czegoś zgodnie z oczekiwaniami manipulatora. Wpływa także na pojawienie się m.in. takich uczuć jak osamotnienie lub odrzucenie u osoby poddanej manipulacji.

6. Grożenie (odejściem/zerwaniem relacji/zrobieniem krzywdy) – ta forma manipulacji jest zwykle stosowana, aby uzyskać postawiony sobie cel, przekonać do czegoś ofiarę, uzyskać jej poparcie, gdy jest czemuś przeciwna lub ma zdanie inne niż manipulator.

7. Wykorzystywanie zależności (m.in. na płaszczyźnie finansowej) – stosowane szczególnie w sytuacjach, gdy ofiara nie pracuje lub zajmuje sie domem, wykorzystywane w celu kontrolowania zachowania i ograniczenia poczucia wolności ofiary.

8. Kreowanie fałszywych sytuacji – osoba manipulująca wymyśla fałszywe sytuacje, aby uzyskać założone cele. Najczęściej w rozmowie mówi o sytuacji, która się nie wydarzyła w przeszłości, wprowadzając ofiarę w błąd i wmawiając jej, że miała ona miejsce. Ofiara wpada w poczucie, że coś z nią nie tak, skoro tego nie pamięta, a manipulator uzyskuje większą kontrolę nadofiarą.

9. Wykorzystanie lęku – manipulator może wykorzystywać lęk ofiary i kreować sytuacje nasilające go, w celu kontrolowania i wymuszania określonych działań lub konkretnego zachowania u osoby poddawanej manipulacji.

10. Manipulowanie informacją/kłamstwo – manipulator kłamie, dodaje lub ujmuje informacje w trakcie komunikacji, w celu uzyskania określonych korzyści, takich jak np. wywołanie określonych uczuć lub zachowań u ofiary.

11. Zniesławienie – bywa, że osoba manipulująca może zniesławić ofiarę w oczach innych, zarówno na podłożu życia prywatnego jak i zawodowego, aby obniżyć jej pozycję w grupie oraz zwiększyć swoją. Tym samym rośnie także najczęściej kontrola nad zachowaniem ofiary.

12. Wykorzystywanie uczuć – silne uczucia ze strony ofiary do manipulatora, takie jak zauroczenie, fascynacja czy sympatia pozwalają mieć wpływ na zachowanie, a nawet sposób myślenia osoby poddawanej manipulacji. Dzięki temu manipulator z łatwością może zbudować zaufanie tej osoby oraz realizować własne cele.

*****
Jeśli czujesz, że ktoś może manipulować Tobą i nie wiesz jak sobie poradzić w tej sytuacji – wyślij wiadomość na adres: kontakt@ponademocjami.pl  lub zadzwoń pod numer: 575 530 103.

Nie musisz być z tym już dłużej sama. 

Karolina.

Dodaj komentarz